texで行列を書く

最終更新日13 Feb 2017 13:11

行列

\begin{pmatrix}
a&e&i&m\\
b&f&j&n\\
c&g&k&o\\
d&h&l&p\\
\end{pmatrix}
(1)
\begin{pmatrix} a&e&i&m\\ b&f&j&n\\ c&g&k&o\\ d&h&l&p\\ \end{pmatrix}
\begin{vmatrix}
a&e&i&m\\
b&f&j&n\\
c&g&k&o\\
d&h&l&p\\
\end{vmatrix}
(2)
\begin{vmatrix} a&e&i&m\\ b&f&j&n\\ c&g&k&o\\ d&h&l&p\\ \end{vmatrix}
\begin{bmatrix}
a&e&i&m\\
b&f&j&n\\
c&g&k&o\\
d&h&l&p\\
\end{bmatrix}
(3)
\begin{bmatrix} a&e&i&m\\ b&f&j&n\\ c&g&k&o\\ d&h&l&p\\ \end{bmatrix}

行列の中に行列

\begin{pmatrix}
\begin{vmatrix}
a&b\\
c&d
\end{vmatrix}
& e\\
f&g
\end{pmatrix}
(4)
\begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a&b\\ c&d \end{vmatrix} & e\\ f&g \end{pmatrix}

デカイ括弧形式で行列を書く

A = \left(
  \begin{array}{ccc}
   a & b & c \\
   d & e & f \\
   g & h & i
  \end{array}
 \right)

イコールでつないでも改行されないというメリットがあります(5)
\begin{align} A = \left( \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right) \end{align}

matrix


files

サポートサイト Wikidot.com matrix